Rätta eller ta bort uppgifter

Click here for English version

Är du i behov av att rätta eller ta bort uppgifter från Merinfo.se?

Vi vill hjälpa dig förstå hur vi samlar in och hanterar information för att kunna ge dig bästa förutsättningarna för att rätta eller ta bort information som publiceras på merinfo.se. Här kan du läsa om hur vi hanterar olika typer av data och vad du har för möjligheter att ta bort eller rätta detta.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter och teleoperatörer. Därför är det viktigt att en rättning alltid sker hos källan oavsett om förändring begärs för publicering på merinfo.se.

Utgivaransvar

WWW.MERINFO.SE ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS

Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen www.merinfo.se består av en databas. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär att

  • endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
  • ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering
  • meddelare har rätt att vara anonym
  • myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn
  • Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer inte att påverka verksamheter med utgivningsbevis.

Ansvarig utgivare för Merinfo.se är Christian Nilsson, utsedd av Merinfo Sverige AB.

Databasens namn: Merinfo, www.merinfo.se.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter och teleoperatörer. Därför är det viktigt att en rättning alltid sker hos källan oavsett om förändring begärs för publicering på merinfo.se.

Hur förhåller sig dataskyddsförordningen (GDPR) till webbplatser som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen?

Datainspektionen har svarat på den funderingen här.

Grundlagsskyddad publicering

Dataskyddsförordningen kommer inte att påverka verksamheter med utgivningsbevis. Förordningen tillåter, precis som det tidigare dataskyddsdirektivet, att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Förhållandet till den svenska yttrandefrihetsgrundlagen är alltså oförändrat.

I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Detta kommer alltså att fortsätta gälla.

Läs mer om utgivningsbevis.

Var kommer informationen ifrån? Jag har inte registrerat mig på merinfo.se.

Merinfo.se hämtar sin information från olika leverantörer som i sin tur hämtar information från myndigheterna. Informationen har alltid sitt ursprung hos myndigheterna, dessa kan vara Statens personadressregister, SPARKronofogdemyndighetenSkatteverket eller Bolagsverket. Den information som Merinfo.se presenterar är offentlig information som redan idag är tillgänglig för allmänheten på flera olika sätt, via telefon, brev, fax eller online. OBSERVERA att informationen inte hämtas direkt från myndigheterna utan hämtas från en leverantör som förädlar och/eller förändrar uppgifterna.

 

Vilken typ av information önskar du rätta eller ta bort?

 

[ezcol_1half id=”” class=”” style=””]

foretag

Information om företag

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end id=”” class=”” style=””]

person

Information om privatperson

[/ezcol_1half_end]