Rätta eller ta bort uppgifter

Click here for English version

Är du i behov av att rätta eller ta bort uppgifter från Merinfo.se?

Vi vill hjälpa dig förstå hur vi samlar in och hanterar information för att kunna ge dig bästa förutsättningarna för att rätta eller ta bort information som publiceras på merinfo.se. Här kan du läsa om hur vi hanterar olika typer av data och vad du har för möjligheter att ta bort eller rätta detta.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Utgivaransvar

WWW.MERINFO ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS

Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen www.merinfo.se består av en databas. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär att

  • endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
  • ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering
  • meddelare har rätt att vara anonym
  • myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn
  • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL skulle strida mot YGL.

En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Hur förhåller sig personuppgiftslagens regler till webbplatser som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen?

Datainspektionen har svarat på den funderingen här.

Datainspektionen har skapat ett pedagogiskt PDF dokument för att bättre förstå vad som gäller vid publicering på internet.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Grundlagsskyddad publicering

Det finns även publiceringar av personuppgifter på Internet som inte omfattas av personuppgiftslagens regler eftersom behandlingen har stöd av bestämmelserna i grundlag, se särskilt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Exempel på publiceringar som har grundlagsskydd är traditionell media såsom tidningar, radio och TV. Även privatpersoner, organisationer, företag etc. kan få ett frivilligt grundlagsskydd genom att hos Myndigheten för radio och TV ansöka om och beviljas ett så kallat utgivningsbevis. Läs mer om utgivningsbevis.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Kan jag kräva att uppgifter om mig på Merinfo.se tas bort?

Läs Datainspektionens svar här.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Var kommer informationen ifrån? Jag har inte registrerat mig på merinfo.se.

Merinfo.se hämtar sin information från olika leverantörer som i sin tur hämtar information från Statens personadressregister, SPAR, Tele och mobiloperatörerna, KronofogdemyndighetenSkatteverket samt Bolagsverket. Den information som Merinfo.se presenterar är offentlig information som redan idag är tillgänglig för allmänheten på flera olika sätt, via telefon, brev, fax eller online.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Vilken typ av information önskar du rätta eller ta bort?

 

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.