Kategorier
Bra att veta Företag Nyheter Personer

Skatt för jobbmobilen?

Skatt för jobbmobilen – Använder du din jobbmobil privat? Då kan det vara en skattepliktig förmån. Skatteverket går nu ut med ett förtydligande av reglerna som inte är helt glasklara.

 – Vi får en hel del frågor från framför allt större företag som lägger om till mobila växlar, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Det är anledningen till att vi nu går ut med ett förtydligande av vilka regler som gäller angående skatt för jobbmobilen.

För bara några år sedan var det relativt ovanligt att företag hade mobila växlar. Det fanns en fast telefon man använde på jobbet, den som av arbetsgivaren ansågs ha behov av en mobiltelefon för att kunna sköta sitt jobb hade även det.

 Nu går allt fler företag över till mobila växlar, vilket innebär att den enda jobbtelefon man har är en mobiltelefon. Till den kopplas även ett ”fast” nummer. Många företag använder ett så kallat pott-abonnemang, där ett fast belopp betalas varje månad oavsett hur mycket man ringer.

– I det fallet går det inte att hålla reda på vad som använts privat och vad som använts i jobbet, säger Pia Blank Thörnroos. Arbetsgivaren vet normalt sett vem de anser är berättigad till ett sådant abonnemang.

I ovanstående fall är det skattefritt att använda sin mobil privat på arbetsplatsen. Men för att det även ska vara skattefritt att använda den utanför arbetsplatsen krävs att det ska vara ”av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter”.

Om det inte är av väsentlig betydelse att den anställde har tillgång till mobilen privat, räknas det som en förmån som ska beskattas.

Den paragraf i lagen som reglerar det här skrevs i mitten av 1990-talet. Då kunde troligtvis få förutspå den tekniska utveckling som nu är vardag för de flesta.

– Paragrafen har inte ändrats, men vi vill ändå gå ut med ett förtydligande eftersom de tekniska förutsättningarna för många företag förändrats sedan lagen skrevs, säger Pia Blank Thörnroos.

Ett exempel: Anställda på ett sjukhus får en mobiltelefon för att kunna nås i tjänsten. Men när sjukvårdspersonalen går hem finns det ingenting i deras arbetsuppgifter som säger att de behöver kunna nås hemma.

– Man kan i det här exemplet tänka sig att ledningen säger att ”det gör inget, det kostar inte ledningen något att personalen kan använda sin mobil privat”, säger Pia Blank Thörnroos. Men skattelagstiftningen är sträng på den här punkten, är det inte väsentligt för arbetets utförande ska det vara skattepliktigt.

 Det är den anställde som förmånsbeskattas, men det åligger arbetsgivaren att ta reda på värdet, skicka kontrolluppgift och dra skatt för det.

Ett sätt att undvika förmånsbeskattning är att arbetsgivaren och den anställde ingår avtal om att utrustningen inte får användas privat utanför arbetsplatsen.

Pia Blank Thörnroos säger att reglerna kanske inte riktigt hängt med i den tekniska utvecklingen. Hon menar att man skulle kunna tänka sig en schablonbeskattning av mobiltelefoner som används privat, liknande den som finns för bilar som används i tjänsten.

Hon tror att de flesta företag är rätt noga med att reglera vilka av de anställda som har rätt till en mobiltelefon utifrån de förutsättningar som anges i lagen, men att det ändå är bra att tänka till.

Blir det ändå inte en bedömningsfråga i slutändan, att avgöra vad som anses vara ”av väsentlig betydelse”?

– Jag tror ändå att de flesta företag har bra koll på vilken personal som verkligen behöver en mobil utanför arbetet, säger Pia Blank Thörnroos.

Källa: GP

 – En del av Merinfo.se, Christian Nilsson ansvarig utgivare –