Kategoriarkiv: Företagsinformation

Gratis kreditupplysning på aktiebolag

Vi på Merinfo.se har alltid haft som ambition att ge dig som företagare och privatperson den mest kompletta söktjänsten när du söker information.

Under 2014 kommer vi därför lansera unika tjänster som våra besökare efterfrågat. Merinfo rekommenderar dig att redan idag registrera dig som medlem för att visa att du uppskattar våra tjänster och samtidigt få till gång allt det nya som är på ingång!

Gratis kreditupplysning! Se direkt om det finns ett ärende hos Kronofogden eller i tingsrätten

Nu lanserar Merinfo tjänsten gratis kreditupplysning som ger dig som medlem bättre underlag för beslut om samtliga aktiebolag (AB) registrerade i Sverige.

Om företaget (Aktiebolag) du söker efter har ett ärende registrerat hos Kronofogden eller i tingsrätten finner du en markering i samband med sökträffen, både i träfflistan och på profilsidan som visar om det finns några belastningar på företager eller ej.

Vi kontrollerar samtliga aktiebolag dagligen för att ge dig som användare den mest korrekta informationen. Merinfo.se är först med att erbjuda gratis kreditupplysning på företag.

Informationen är till för att ge dig som användare rätt underlag för rätt beslut när du skall inleda en affärsrelation eller av annan anledning behöver information. Observera att vi ej gör en bedömning av kreditvärdigheten. Vi lämnar endast ut information från våra register för att du själv skall får göra bedömningen.

Vad innebär ”Vi rekommenderar en kreditupplysning”?

När denna information visas i samband med ett företag betyder det att det per dagens datum finns något av följande registrerat på företaget:

Skuldsaldo

Betalningsanmärkningar och ansökningar

En betalningsanmärkning betyder att företaget inte har betalat sina skulder i tid. Redan en ansökan om betalningsföreläggande på ett företag registreras som en betalningsanmärkning.

Utmätning

Utmätning betyder att Kronofogden beslutar att något företaget äger ska användas för att betala företagets skuld.

Återtagningsmål

Säljaren kan i vissa fall få tillbaka en vara om köparen inte uppfyller sin del av köpeavtalet, t.ex. missköter sina avbetalningar. Säljaren kan då vända sig till Kronofogden och ansöka om återtagning.

Ärende i Tingsrätten

Utslag i mål om betalningsföreläggande och vanlig handräckning vinner laga kraft en månad efter

dagen för utslaget. Svaranden kan hindra att utslaget vinner laga kraft genom att ansöka om s.k. återvinning hos Kronofogden inom denna tid. Om svaranden ansöker om återvinning i tid överlämnar Kronofogden målet till tingsrätten för prövning.

Konkursansökan

En person eller ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs efter en konkursansökan.

Konkurs registrerad hos Kronofogden

Konkurs registrerad hos Bolagsverket

Skatteverket kan börja utbyta information med Panama och Singapore

Sveriges informationsutbytesavtal med Panama trädde ikraft den 1 januari. Informationsavtalet med Singapore har utvidgats då landet nyligen ändrat sin lagstiftning så att information som tidigare omfattades av sekretess nu kan utbytas under det existerande skatteavtalet mellan Sverige och Singapore.

Båda länderna figurerar flitigt i olika typer av transaktioner och upplägg som involverar internationell skatteflykt och Skatteverket har redan flera ärenden redo att skicka till Panama respektive Singapore.

– Det har varit särskilt viktigt att få informationsutbytet med Singapore på plats eftersom Singapore av många på senare tid framställts som en säker tillflyktsort för skatteundandragande, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Sverige har under de senaste åren ingått avtal om informationsutbyte på skatteområdet med det stora flertalet internationella finansiella centra runt om i världen. Sverige har använt de nya avtalen vid 229 tillfällen och resultaten har varit mycket goda. Upptaxeringar och självrättelser har hittills genererat cirka två miljarder kronor i extra skatt sedan 2010.

I syfte att effektivisera informationsutbytet och för att kunna erhålla ett större inflytande internationellt agerar Norden gemensamt mot internationellt skatteundandragande genom den nordiska arbetsgruppen mot internationellt skatteundandragande (NAIS).

– Uppkommer problem i den praktiska tillämpningen i något nordiskt land tar vi upp frågan med aktuellt finansiellt centrum på gemensam nordisk basis. Det säkerställer att vi får genomslag för vår uppfattning i frågan, säger gruppens ordförande Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Preliminärskatt 2014

Beslut om preliminärskatt.

I början av januari skickar Skatteverket ut 775 000 beslut om debiterad preliminärskatt till företag som har kalenderår som räkenskapsår. Nytt är att om du är ansluten till minameddelanden.se så har du redan fått ditt beslut om debiterad preliminärskatt i din e-brevlåda.

Ändra din debitering via vår e-tjänst

Om du vill ändra din debitering för 2014 är det enklaste och snabbaste sättet att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration genom e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Där kan du även beräkna din preliminära skatt utifrån de uppgifter du fyller i.

Med e-tjänsten kan du också beräkna och ändra din preliminära skatt när som helst och hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket eller för lite skatt, och du undviker överraskningar när det är dags att deklarera.

Om det är någon annan som hjälper dig med ekonomin kan du använda e-tjänsten Anmäla behörig person. Då kan den personen lämna in din preliminära inkomstdeklaration och andra deklarationer samt även ha koll på ditt skattekonto via e-tjänsten Skattekonto.

Källa: Skatteverket.se

Bättre sök – Få ut mer av Merinfo.se med sökskolan

Sökskolan hjälper dig till bättre sök på Merinfo.se.

Merinfo.se har samlat stora mängde information om privatpersoner, företag, telefonnummer och produkter. I sökskolan berättar vi hur du får bästa möjliga resultat på dina sökningar och även vilka sökmöjligheter som finns. Kort och gott, bättre sök.

Som första sida på Merinfo presenteras du som besökare av möjligheten att söka på företag, privatpersoner och produkter. Allt samlat på ett och samma ställe. För att göra mer specifika sökningar rekommenderar vi att du klickar in på respektive flik där du kan enkelt göra mer detaljerade sökningar.

Vad eller vem söker du?

I detta fält anger du vad du letar efter. Namn på person eller företag, telefonnummer, sökord på företag eller bransch, hela eller delar av personnummer eller sökord för en produkt.

Exempel på sökningar: Lars Karlsson, 08-123 456, Lars 19690601, Snickare, Laga bilen, 690101-0101, Handväska

Var någonstans?

Ange vilket geografiskt område du söker i om du inte vill söka i hela Sverige. Gatuadress, ort, postnummer, ort, kommun eller län.

Exempel på sökningar: Göteborg, Storgatan 1, Kungsgatan Malmö, 123 45 (postnummer), Blekinge

Skärmavbild 2013-11-06 kl. 10.19.44

 

Personfliken

För att göra det enkelt för dig som användare att söka mer detaljerat på merinfo.se väljer du med fördel att söka under fliken Personer för att komplettera din sökning. Observera att du ej behöver ange något/några sökord för att göra en sökning utan kan endast använda dig av de valmöjligheter du har att göra sökningen mer specifik. För att lista samtliga kändisar klickar du i rutan ”Är kändis” och klickar sedan på ”Sök på Merinfo.se”.

Letar du efter den kändis?

Vi har markerat tusentals personer som kändisar och dessutom kategoriserat dessa åt dig för att lättare kunna hitta det du söker. Välj i denna rullist vilken typ av kändis du letar efter om du är på jakt efter en särskild kändis. Kanske en fotbollsspelare eller varför inte en trollkarl?

Vilket kön?

Välj om du vill endast ha sökträffar på Män eller Kvinnor.

Civilstatus?

Att ange om pesonen skall vara gift eller ej kan underlätta för dig att hitta rätt person om du har bristfällig information om den du letar efter.

Åldersgrupp: 16 – 120 år

Dra i slidern om du vill precisera din sökning till en viss åldersintervall.

Är kändis

Markera detta alternativ om personerna som listas skall vara kändisar.

Innehar bolagsengagemang

Detta alternativ låter dig lista endast personer som har minst 1 bolagsengagemang.

Äger fastigheter

Med fastighetsägare avser vi villa, radhus eller fritidshus. Markera om du endast vill visa personer med minst 1 fastighetsinnehav.

Innehar telefonnummer

Alla personer har inte ett telefonnummer eller har ett nummer som är markerat som dolt. Vill du visa endast personer som har ett telefonnummer som ej är dolt kryssar du i detta alternativ.

Skärmavbild 2013-11-06 kl. 10.31.09

Företagsfliken

Ett enklare sätt att göra mer detaljerade sökningar på företag. Använd med fördel detta alternativ om du letar efter efter företagsuppgifter.

Omsättning 0 – 100+ miljoner

Dra i slidern för att begränsa din sökning till ett visst område baserat på senast godkända årsredovisningen. Genom att välja 100+ miljoner visas alla företag med en omsättning högre än 100 miljoner kronor. Genom att välja endast 0 visas nystartade bolag som ännu inte redovisat en omsättning samt företag som saknar omsättning.

Anställda 0 – 100+ st

Har du som krav att företagen du söker efter skall ha ett visst antal anställd som minimum eller inom ett visst spann? Välj att smala av din sökning genom att dra i slidern till önskar resultat.

Bolagsform

Välj endast att söka i en viss bolagsform. Kanske letar du efter enbart enskilda firmor eller aktiebolag, detta kan du enkelt styra genom att markera det som är intressant för dig.

Innehar telefonnummer

Letar du efter företag du vill kunna nå per telefon kryssar du i rutan och vi listar endast de företag som har ett telefonnummer registrerat.

Skärmavbild 2013-11-06 kl. 10.50.18

 

 

 

 

 

 

 

Konkurser ökar i Västsverige – Fler på obestånd

Fler konkurser i Västsverige.

Bygg, detaljhandeln och transporter får ta mest stryk i den osäkra konjunkturen och ökar mest bland konkurser. Istället tycks vi spendera mer pengar på krogen där konkurstempot har sänkts.

Antalet företagskonkurser i Västra Götaland uppgick under första halvåret till 636 vilket är en ökning från fjolårets 549 under samma period, motsvarande en ökning med 16 procent. Under juli var antalet konkurser i länet 67, en ökning med 3 procent från i fjol.

Utmärkande för konkursutvecklingen i Västra Götaland är också att första halvåret i år innebär fler företagskonkurser jämfört med samma period de senaste fem åren.

Detta framgår av UC Konkursstatistik där antalet konkurser för hela landet under första halvåret ökade med 10 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt 4 267 företagskonkurser anmäldes i landet under årets första sex månader.

Under juli minskade antalet konkurser med 3 procent, jämfört med juli i fjol.

– Konkursminskningen i juli var inte helt oväntad. Det har kommit in fler rapporter under våren och sommaren som signalerar en förbättring av konjunkturen. Den svaga privatkonsumtionen och företagens låga investeringsvilja har dock medfört lägre efterfrågan på varor och tjänster vilket varit tuffa tider för många företag varför vi fortsatt ser en relativt stor utslagning. Många företag i tillverkningsindustrin upplever stor osäkerhet om vart konjunkturen är på väg och det påverkar deras investeringsvilja, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh i en presskommentar till statistiken.

Byggbranschen noterar flest konkurser under första halvåret, 727 jämfört med fjolåret 650.

Därefter kommer detaljhandeln med 544 (512), juridik, ekonomi och teknik 431 (352), partihandel 341 (316) och transport 242 (203).

– Den osäkra konjunkturen innebär att många tvekar avseende köp av fastigheter och bostadsrätter och det påverkar byggindustrin där många företag finns. Konsekvensen av att det startas färre projekt är en ökad utslagning, säger Roland Sigblad.

– Detaljhandeln dras med stora lönsamhetsproblem på grund av stort utbud och det osäkra ekonomiska läget som lett till försvagad efterfrågan. Handeln skulle behöva en snabb stabilisering i den internationella ekonomin som får de svenska konsumenterna att lätta på plånboken i större utsträckning. Annars riskerar vi att få se större utslagning och ännu fler tomma lokaler i gallerior och köpcentrum, analyserar Roland Sigblad.

Hotell och restaurangbranschen profilerar sig i konkursstatistiken genom att antalet konkurser minskade med 12 procent under första halvåret. 234 företag inom branschen försattes i konkurs under första halvåret.

källa: Göteborgs-posten

Organisationsnummer – vad betyder det?

Organisationsnummer

Organisationsnummer fungerar i Sverige som personnummer men avser en juridisk person, alltså en kommun, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller trossamfund. Organisationsnummer är en svensk företeelse som infördes 1975.

Organisationsnummer används främst vid kontakt med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter, samt ligger till grund för EU:s momsregistreringsnummer för svenska företag. De måste också skrivas på kvitton och fakturor till kunder.

Organisationsnummer består i likhet med person- nummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med person- nummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer ska vara bestående och unikt, d.v.s. numret följer den juridiska personen under hela dess existens och två identiska nummer förekommer inte. Utöver organisationsnumret åsätts en tvåsiffrig kod som anger juridisk form.

Den första siffran i organisationsnumret benämns ”Gruppnummer” och anger vilken bolagsform eller annan juridisk form som den juridiska personen grupperas under. Nedanstående gruppnummer kan förekomma.

1 – Dödsbon
2 – Stat, landsting, kommuner, församlingar
3 – Utländska företag som bedriver näringsverksamhet eller äger fastigheter i Sverige
5 – Aktiebolag
6 – Enkelt bolag
7 – Ekonomiska föreningar
8 – Ideella föreningar och stiftelser
9 – Handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag

Vem tilldelar organisationsnummer?

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar den juridiska personen när den bildas eller när det annars finns anledning att införa organisationen i myndighetens register. De num- mertilldelande myndigheterna framgår av följande uppställning:

Bolagsverket
Aktiebolag
Bostadsrättsföreningar
EEIG, Europeisk ekonomisk intressegruppering
Ekonomiska föreningar
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete – EGTS
Europabolag
Europakooperativ
Kooperativa Hyresrättsföreningar
Handelsbolag
Kommanditbolag
Utländska företags filialer Bankaktiebolag Försäkringsaktiebolag Försäkringsföreningar Sparbanker
Medlemsbanker
Bankfilial
Utländska bankers filialer Ömsesidiga försäkringsbolag

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetskassor

Statistiska centralbyrån
Allmänna försäkringskassor
Hypoteksföreningar
Kommunalförbund
Landsting
Offentliga korporationer och anstalter
Kommuner
Regionala statliga myndigheter
Statliga myndigheter

Länsstyrelsen
Vattenförbund

Lantmäteriet
Samfällighetsföreningar
Vägföreningar

Kammarkollegiet
Registrerat trossamfund

Skatteverket
Enkla bolag
Familjestiftelser
Ideella föreningar
Oskiftade dödsbon
Par trederier Övriga
stiftelser