Kategorier
Bra att veta Nyheter Personer

Gifta sig – Allt färre gifter sig

Gifta sig – Allt färre gifter sig visar en ny undersökning.

Nästan hälften, 48 procent av brudparen 2013, valde att gifta sig under sommar­månaderna juni, juli och augusti. Totalt ingicks 45 703 äkten­skap, vilket var en minsk­ning med nästan 10 procent jämfört med 2012.

Även om det under det senaste decenniet blivit vanligare att gifta sig varierar antalet som väljer att gifta sig mellan åren. Mellan 2011 och 2012 ökade antalet giftermål för att sedan minska igen under 2013. Under året gifte sig 45 703 par, vilket var en minskning med nästan tio procent jämfört med 2012. Av personerna som valde att gifta sig förra året var det 652 kvinnor och 498 män som ingick ett samkönat äktenskap.

Det fanns totalt drygt 3,2 miljoner gifta personer i Sverige 2013. Av dessa var 3 538 kvinnor och 2 448 män gifta med en person av samma kön.

Under 2013 var det 35 529 kvinnor och 36 588 män som gifte sig för första gången. De allra flesta paren, 48 procent, gifte sig under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Den vanligaste veckodagen att gifta sig på var en lördag, och den dagen då flest par bytte ringar var den 15 juni.

Brudparen blir allt äldre

Idag gifter vi oss senare i livet och medelåldern för personer som ingick äktenskap för första gången under 2013 var 33,0 år för kvinnor och 35,7 år för män. För personer som ingick ett samkönat äktenskap för första gången var åldern något högre för kvinnorna, 34,9 år och betydligt högre för männen, 43,4 år.

I genomsnitt gifter sig en kvinna med en något äldre man. Det gäller för riket, men också på länsnivå. Medelåldern vid första giftermålet skiljer mellan länen. De äldsta paren bor i Jämtlands län där kvinnorna i snitt var 35,7 år och männen 38,8 år. Yngsta paren finns i Jönköpings län. Där var medelåldern för kvinnorna 31,7 år och för männen 34,2 år. Det var 106 personer som var 80 år eller äldre vid giftermålet.

19 000 par firade guldbröllop under 2013

Varje år har många brudpar anledning att fira sin bröllopsdag lite extra. Ungefär 19 000 par kunde fira guldbröllop under 2013, det vill säga att de har varit gifta i 50 år. Närmare 7 000 par hade varit gifta i 60 år och 55 500 par kunde fira sin första årsdag under 2013.

Många gifter sig mer än en gång i livet. Under 2013 gifte 10 202 kvinnor och
10 824 män om sig. Av dessa gifte sig 1 000 personer med en person de tidigare varit gift med och skilt sig från någon gång under de senaste tio åren.

Källa: SCB

– En del av Merinfo.se, Christian Nilsson ansvarig utgivare –

Kategorier
Nyheter

Deklarationsdags – Hårt tryck på Skatteverket

Deklarationsdags – Hundratusentals svenskar har ännu inte deklarerat. Den som väntat med sina frågor till de sista dagarna får räkna med långa telefonköer hos Skatteverket.

På måndag den 5 maj är det sista dagen att deklarera. Ungefär 25 procent väntar till de sista dagarna med att skicka in sina uppgifter.

– Ofta är det de med de mest komplicerade frågorna som skjuter på det. Vi kan inte då ha bemanning så att alla får ett snabbt svar, säger Kay Kojer, utvecklingsledare på Skatteverket.

Det innebär att trycket på telefonlinjerna kommer att vara hårt fram till måndag, när gonggongen slår vid midnatt. Myndigheten har extraöppet, men det finns ändå tider man ska undvika att ringa på.

– Man borde absolut inte deklarera mellan klockan 19 och 23 på lördag, söndag och måndag. Det är inte lika många som ringer på dagtid, då kommer man fram fortare, säger Kay Kojer.

Har du väntat så här länge, förbered dig på telefonkö alltså.

En vanlig fråga så här i sista minuten är om det går att få anstånd med deklarationen.

– Det är de lite mer panikartade frågorna som kommer nu. Folk upptäcker till exempel att de inte har alla papper. Om man uppger ett rimligt skäl får man anstånd i en eller två veckor, men inte mer än så.

Kay Kojer tror inte att så många glömmer att deklarera helt och hållet, men har man till exempel sålt aktier och plötsligt kommer på att det saknas en avräkningsnota från banken så tar det någon vecka att få en sådan.

Annars är det vanligt med tekniska frågor så här på slutet, som hur man skaffar sig en e-legitimation eller gör när man inte hittar sin deklaration.

– Sedan är det alltid det här med avdragen för resor till och arbetet som folk frågar om.

Den som inte deklarerar i tid tvingas betala en förseningsavgift på 1 000 kronor. Dröjer deklarationen längre än tre månader stiger beloppet successivt.

Källa: Di.se

Kategorier
Nyheter

Ny finanskris – Bankchef varnar

Ny finanskris – Handelsbankens vd Pär Boman varnar. Han ser tendenser som påminner om åren före den omfattande finanskris vi hade 2008.

Signalerna han refererar till är den rekordlåga prisskillnaden mellan kreditrisker, alltså att ränteskillnaden mellan att låna ut till högriskprojekt bara är marginellt större än att låna ut till säkrare låntagare.

-Det här är en grogrund för obalanser på kreditmarknaden, säger Boman till TT i samband med att banken redovisade sin kvartalsrapport.

Grundorsaken är att det finns så mycket pengar i omlopp på de europeiska kapitalmarknaderna som letar avkastning. Och det är centralbankernas låga räntenivåer som är boven i det dramat.

-Det är en bekymmersam situation, säger Boman.

Någon direkt medicin ser han inte, men konstaterar att myndigheterna försöker skruva åt kranarna med tuffare kapitalregler.

-Men det här är en problematik som har en tendens till att eskalera, snarare än tvärtom.

Mats Anderson, bankanalytiker på Kepler Cheuvreux, håller delvis med om riskerna som Boman målar upp.

I jakten på avkastning tonar förvaltarna i större utsträckning ned kvaliteten på låntagarna.

-Ränteförvaltarna lider av det låga ränteläget. Pär Boman påpekar att de, i sin jakt på avkastning, inte verkar ta tillräcklig höjd för kreditkvalitet, att döma av statistiken från räntemarknaden, säger Mats Anderson.

Och på den punkten påminner läget nu om tiden före den finanskris vi hade 2007.

Pär Boman talar samtidigt också i egen sak. Handelsbanken har med sina stabila finanser ett gott rykte på finansmarknaderna. Och borde kanske ha än större prisfördelar på den internationella lånemarknaden gentemot andra europeiska banker.

-Handelsbanken tycker nog att de får för liten fördel av det här, säger Mats Anderson.

Fakta: Bättre än väntat för Handelsbanken

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 920 miljoner kronor för första kvartalet 2014. Det kan jämföras med vinsten på 4 336 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Resultatet var bättre än väntat. Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 792 miljoner kronor.

Räntenettot steg till 6 653 miljoner kronor, från 6 541 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 2 060 miljoner kronor, från 1 877 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 9 481 miljoner kronor, jämfört med 8 800 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 4 246 miljoner kronor, från 4 128 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 315 miljoner kronor, från 283 miljoner kronor.

För koncernen som helhet steg vinsten, men i Sverige sjönk resultatet med sex procent på ett år.

Källa: Corren.se