Kategorier
Nyheter

Ny finanskris – Bankchef varnar

Ny finanskris – Handelsbankens vd Pär Boman varnar. Han ser tendenser som påminner om åren före den omfattande finanskris vi hade 2008.

Signalerna han refererar till är den rekordlåga prisskillnaden mellan kreditrisker, alltså att ränteskillnaden mellan att låna ut till högriskprojekt bara är marginellt större än att låna ut till säkrare låntagare.

-Det här är en grogrund för obalanser på kreditmarknaden, säger Boman till TT i samband med att banken redovisade sin kvartalsrapport.

Grundorsaken är att det finns så mycket pengar i omlopp på de europeiska kapitalmarknaderna som letar avkastning. Och det är centralbankernas låga räntenivåer som är boven i det dramat.

-Det är en bekymmersam situation, säger Boman.

Någon direkt medicin ser han inte, men konstaterar att myndigheterna försöker skruva åt kranarna med tuffare kapitalregler.

-Men det här är en problematik som har en tendens till att eskalera, snarare än tvärtom.

Mats Anderson, bankanalytiker på Kepler Cheuvreux, håller delvis med om riskerna som Boman målar upp.

I jakten på avkastning tonar förvaltarna i större utsträckning ned kvaliteten på låntagarna.

-Ränteförvaltarna lider av det låga ränteläget. Pär Boman påpekar att de, i sin jakt på avkastning, inte verkar ta tillräcklig höjd för kreditkvalitet, att döma av statistiken från räntemarknaden, säger Mats Anderson.

Och på den punkten påminner läget nu om tiden före den finanskris vi hade 2007.

Pär Boman talar samtidigt också i egen sak. Handelsbanken har med sina stabila finanser ett gott rykte på finansmarknaderna. Och borde kanske ha än större prisfördelar på den internationella lånemarknaden gentemot andra europeiska banker.

-Handelsbanken tycker nog att de får för liten fördel av det här, säger Mats Anderson.

Fakta: Bättre än väntat för Handelsbanken

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 920 miljoner kronor för första kvartalet 2014. Det kan jämföras med vinsten på 4 336 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Resultatet var bättre än väntat. Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4 792 miljoner kronor.

Räntenettot steg till 6 653 miljoner kronor, från 6 541 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 2 060 miljoner kronor, från 1 877 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 9 481 miljoner kronor, jämfört med 8 800 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 4 246 miljoner kronor, från 4 128 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 315 miljoner kronor, från 283 miljoner kronor.

För koncernen som helhet steg vinsten, men i Sverige sjönk resultatet med sex procent på ett år.

Källa: Corren.se