Kategorier
Bra att veta Personer

Sommarjobb? – Dags att börja söka

För den som vill ha sommarjobb är det dags att börja söka redan nu, uppmanar Arbetsförmedlingen som noterat att jobben annonseras ut allt tidigare.

I dagsläget finns 9 283 sommarjobb på förmedlingens platsbank och fler kommer den närmaste tiden. Det är inte heller bara ungdomar som numera söker de typiska sommarjobben.

Sommarjobb är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet lediga sommarjobb kommer att öka i år jämfört med förra året. Vård och omsorg står för en majoritet av de platser som kom in under december.

Även andra branscher som anställer många under sommaren har redan börjat söka personal. Det gäller bland annat hotell, restaurang och handeln, skriver Arbetsförmedlingen.

De två senaste åren har flest platser kommit in under januari och februari. 2013 kom under dessa månader 30 545 av årets totalt 64 820 sommarjobb in. Motsvarande siffra för 2012 var 28 519 av totalt 60 553 platser in.

Branscherna med flest sommarjobb toppas av vård- och omsorg, följt av finansiella- och företagstjänster, hotell- och restaurang samt handel.

Källa: Svd.se

Kategorier
Företag Företagsinformation

Skatteverket kan börja utbyta information med Panama och Singapore

Sveriges informationsutbytesavtal med Panama trädde ikraft den 1 januari. Informationsavtalet med Singapore har utvidgats då landet nyligen ändrat sin lagstiftning så att information som tidigare omfattades av sekretess nu kan utbytas under det existerande skatteavtalet mellan Sverige och Singapore.

Båda länderna figurerar flitigt i olika typer av transaktioner och upplägg som involverar internationell skatteflykt och Skatteverket har redan flera ärenden redo att skicka till Panama respektive Singapore.

– Det har varit särskilt viktigt att få informationsutbytet med Singapore på plats eftersom Singapore av många på senare tid framställts som en säker tillflyktsort för skatteundandragande, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Sverige har under de senaste åren ingått avtal om informationsutbyte på skatteområdet med det stora flertalet internationella finansiella centra runt om i världen. Sverige har använt de nya avtalen vid 229 tillfällen och resultaten har varit mycket goda. Upptaxeringar och självrättelser har hittills genererat cirka två miljarder kronor i extra skatt sedan 2010.

I syfte att effektivisera informationsutbytet och för att kunna erhålla ett större inflytande internationellt agerar Norden gemensamt mot internationellt skatteundandragande genom den nordiska arbetsgruppen mot internationellt skatteundandragande (NAIS).

– Uppkommer problem i den praktiska tillämpningen i något nordiskt land tar vi upp frågan med aktuellt finansiellt centrum på gemensam nordisk basis. Det säkerställer att vi får genomslag för vår uppfattning i frågan, säger gruppens ordförande Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Kategorier
Företag Företagsinformation Personer

Preliminärskatt 2014

Beslut om preliminärskatt.

I början av januari skickar Skatteverket ut 775 000 beslut om debiterad preliminärskatt till företag som har kalenderår som räkenskapsår. Nytt är att om du är ansluten till minameddelanden.se så har du redan fått ditt beslut om debiterad preliminärskatt i din e-brevlåda.

Ändra din debitering via vår e-tjänst

Om du vill ändra din debitering för 2014 är det enklaste och snabbaste sättet att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration genom e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Där kan du även beräkna din preliminära skatt utifrån de uppgifter du fyller i.

Med e-tjänsten kan du också beräkna och ändra din preliminära skatt när som helst och hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket eller för lite skatt, och du undviker överraskningar när det är dags att deklarera.

Om det är någon annan som hjälper dig med ekonomin kan du använda e-tjänsten Anmäla behörig person. Då kan den personen lämna in din preliminära inkomstdeklaration och andra deklarationer samt även ha koll på ditt skattekonto via e-tjänsten Skattekonto.

Källa: Skatteverket.se

Kategorier
Personer Skulder och anmärkningar

Löneutmätning samtidigt som du har underhållstöd?

Löneutmätning samtidigt som underhållsstöd?

Från och med 2014 kan du under vissa förutsättningar få tillägg till normalbeloppet om du frivilligt betalar underhållsstöd till Försäkringskassan.

Om du har löneutmätning och kan visa att du samtidigt frivilligt betalar underhållsstöd för ett barn direkt till Försäkringskassan kan vi göra tillägg för det när vi räknar ut din löneutmätning.

Du kan få tillägget om de skulder du har löneutmätning för har sämre rätt än en skuld för underhållsstöd. Ett exempel är att om du har löneutmätning enbart för enskilda ärenden kan du få tillägget eftersom enskilda mål har en lägre företrädesrätt. Om det däremot ingår till exempel skatteskulder kan du inte få tillägget eftersom skatteskulder har samma företrädesrätt som skuld för underhållsstöd.

Vi förstår om det här kan verka komplicerat och det är svårt att ge en fullständig beskrivning här. Så om du har frågor eller funderingar är det bästa att du ringer oss så kan vi prata om just din situation.

 

Källa: KFM

Kategorier
Personer Skulder och anmärkningar

Skuldsanering – nya arbetssätt under 2014

Nya beprövade arbetssätt för att hantera skuldsanering.

Från och med den 13 januari 2014 kommer vi att arbeta utifrån ett delvis nytt arbetssätt att hantera skuldsanering som med framgång har prövats och utvärderats på skuldsaneringsteamet i Kalmar under 2013.

Det innebär att skuldsaneringsärendena delas upp i två kategorier med utgångspunkt i hur komplexa de är. Enkla ärenden, det vill säga kompletta ansökningar från gäldenärer vars förhållanden är mindre utredningskrävande, handläggs för sig.

Gäldenärens personliga förhållanden och skuldsättning i sig utgör huvuddelen av motiveringen till beslutet. Det innebär att utredning och beslut blir av något enklare karaktär och motiveringen blir mer sammanfattad och standardiserad.

De enkla ärendena utgör cirka 20-30 procent av samtliga ärenden och ambitionen med det nya arbetssättet är att få ett snabbare förlopp med användande av färre resurser. På så sätt kommer vi kunna lägga mer resurser på och höja kvaliteten på mer komplexa ärenden.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google More...