Kategorier
Personer Skulder och anmärkningar

Skuldsanering – nya arbetssätt under 2014

Nya beprövade arbetssätt för att hantera skuldsanering.

Från och med den 13 januari 2014 kommer vi att arbeta utifrån ett delvis nytt arbetssätt att hantera skuldsanering som med framgång har prövats och utvärderats på skuldsaneringsteamet i Kalmar under 2013.

Det innebär att skuldsaneringsärendena delas upp i två kategorier med utgångspunkt i hur komplexa de är. Enkla ärenden, det vill säga kompletta ansökningar från gäldenärer vars förhållanden är mindre utredningskrävande, handläggs för sig.

Gäldenärens personliga förhållanden och skuldsättning i sig utgör huvuddelen av motiveringen till beslutet. Det innebär att utredning och beslut blir av något enklare karaktär och motiveringen blir mer sammanfattad och standardiserad.

De enkla ärendena utgör cirka 20-30 procent av samtliga ärenden och ambitionen med det nya arbetssättet är att få ett snabbare förlopp med användande av färre resurser. På så sätt kommer vi kunna lägga mer resurser på och höja kvaliteten på mer komplexa ärenden.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google More...