Kategorier
Personer Skulder och anmärkningar

Löneutmätning samtidigt som du har underhållstöd?

Löneutmätning samtidigt som underhållsstöd?

Från och med 2014 kan du under vissa förutsättningar få tillägg till normalbeloppet om du frivilligt betalar underhållsstöd till Försäkringskassan.

Om du har löneutmätning och kan visa att du samtidigt frivilligt betalar underhållsstöd för ett barn direkt till Försäkringskassan kan vi göra tillägg för det när vi räknar ut din löneutmätning.

Du kan få tillägget om de skulder du har löneutmätning för har sämre rätt än en skuld för underhållsstöd. Ett exempel är att om du har löneutmätning enbart för enskilda ärenden kan du få tillägget eftersom enskilda mål har en lägre företrädesrätt. Om det däremot ingår till exempel skatteskulder kan du inte få tillägget eftersom skatteskulder har samma företrädesrätt som skuld för underhållsstöd.

Vi förstår om det här kan verka komplicerat och det är svårt att ge en fullständig beskrivning här. Så om du har frågor eller funderingar är det bästa att du ringer oss så kan vi prata om just din situation.

 

Källa: KFM