Kategorier
Bra att veta Nyheter Personer

Bilvärdering – Kostnadsfritt på Biluppgifter.se

Bilvärdering har länge varit en efterlängtad möjlighet på Biluppgifter.se.

Nu kan du, lika enkelt som att söka på ett registreringsnummer, få fram en automatisk bilvärdering av fordonen du söker på.

Tycker du att grannen eller chefen kör en fin bil? Nu kan du enkelt göra en bilvärdering för att se värdet på de flesta fordon i Sverige!

Intresset för Biluppgifter.se har varit stort sedan lanseringen i September och idag sker över 500.000 sökningar varje vecka på registreringsnummer. Informationen om fordonen kommer har sitt urspring i Vägtrafikregistret och publiceras på Biluppgifter.se med samma höga kvalitet. Uppdateringar sker varje vecka för att säkerhetsställa bästa tänkbara data.

Bilvärderingen är en fingervisning och är beroende på utrustning, skick, tid på året samt efterfrågan. Tjänsten har varit under utveckling en längre tid och är ett naturligt steg i den vision som finns för tjänsten. Affärsidén är att kunna erbjuda bästa tänkbara information kostnadsfritt för våra användare på ett roligt och enkelt sätt.

Kort om vår partner som tillhandahåller bilvärderingar:

”Vi har sedan 1993 försett den svenska bilhandeln och dess intressenter med oberoende prisverk för personbilar och lätta lastbilar, de så kallade ”gröna och vita listorna”. De värden som presenteras i listorna baseras framför allt på kunskapen och erfarenheten hos våra specialister som med mångårig erfarenhet har utvecklat en fingertoppskänsla om både andrahandsvärden för personbilar och lätta lastbilar. Prisverken kommer ut fyra gånger per år och redovisar både rekommenderade försäljningsprislistor och inköpsprislistor för de flesta i marknaden förekommande bilmodellerna. Att vara oberoende ställer höga krav på integritet och kunnande och det stora antalet prenumeranter på våra prisverk visar att vi är rätt i marknaden.”

En stadigt växande skara av användare bidrar till möjligheterna till vidare utveckling och framöver utlovas fler roliga och nyttiga tjänster.

Prova tjänsten du också genom på Biluppgifter.se!

– En del av Merinfo.se, Christian Nilsson ansvarig utgivare –

Kategorier
Bra att veta Nyheter Personer

Skattesmäll – dubbel i oäkta bostadsrättsförening

Skattesmäll när bostadsrättsföreningar som har stora intäkter från uthyrning av lokaler riskerar under 2015 att bli omklassade till oäkta föreningar. Det i sin tur leder till att de boende drabbas av ordentligt skattesmäll när beskattningen av bostadsförmån i oäkta föreningar höjs.

De som bor i oäkta föreningar har ofta haft låga månadsavgifter beroende på att föreningen haft höga hyresintäkter. De månadsavgifterna riskerar att mångdubblas när förmånsbeskattningen slår fullt ut.

Denna skattesmäll slår till redan under innevarande år, för att sedan höjas ytterligare i ett andra steg för 2016.

Det som gör att betydligt fler bostadsrättsföreningar riskerar att klassas som oäkta är att marknadshyrorna i attraktiva lägen nu höjs kraftigt. Därmed ökar intäkterna i föreningar som har flera lokaler att hyra ut.

Hur många föreningar som är i riskzonen är osäkert, enligt SvD. Bostadsbeskattningskommittén har tidigare beräknat antalet till 5 000 stycken, men Skatteverket tror att det finns ett stort mörkertal av bostadsrätter bland de föreningar som nu rikserar att bedömas som oäkta.

Det som i första steget direkt påverkar de boende i dessa föreningar är att det så kallade lättnadsbeloppet för den beskattningsbara bostadsförmånen urholkas med mer än hälften eftersom beloppet är kopplat till statslåneräntan som stadigt sjunkit under senaste året.

Som ett andra steg tas hela avdragsmöjligheten bort från och med nästa år.

Förändringarna fanns med i regeringens budgetförslag från hösten, men många har felaktigt dragit slutsatsen att förmånerna i bostadsrättsföreningar inte skulle röras eftersom det är den borgerliga alliansregeringens budget som gäller.

Men den förra regeringen fattade beslut om tidsbegränsad förlängning av möjligheten att göra avdrag för lättnadsbeloppet. När tiden går ut vid ingången till 2016 har tidsbegränsningen slutat att gälla och de nya reglerna träder ikraft med automatik.

Storleken på höjningen av månadsavgiften kommer att variera mellan 1 000 kr för mindre lägenheter till mer än dubbelt så mycket för större våningar i attraktiva lägen.

Samtidigt som det blir dyrare att bo i dessa föreningar blir det billigare att sälja en bostad i en oäkta förening. Från och med 2016 sänks reavinstskatten för dessa lägenheter från 30 procent till 25 procent, vilket ska jämföras med reavinsten för äkta föreningar, som är 22 procent.

Enligt Bostadsbeskattningskommittén fanns för ett par år sedan cirka 5 000 lägenheter i oäkta föreningar. Men uppgiften är enligt Skatteverket relativt osäker och man konstaterar nu att det dessutom finns ett stort mörkertal av bostadsrätter i föreningar som kan komma att bli oäkta.

Källa: Privata Affärer

– En del av Merinfo.se, Christian Nilsson ansvarig utgivare –

Kategorier
Bra att veta Kreditinformation Nyheter Skulder och anmärkningar

Räntekrig ger lånefesten extra skjuts

Räntekrig gör att den svenska bolånefesten fortsätter. Nya siffror från SCB visar att bankernas utlåning till bostadslånen ökade med 6,4 procent i januari. Samtidigt pågår något av ett räntekrig mellan storbankerna.

Det dröjde inte länge Riksbanken överrumplade marknaden med minusränta till dess att storbankerna började kapa i sina listräntor på bolånen. Och än har inte striden om svenskarnas bolån lagt sig.

I går, onsdag, sänkte SEB sin tremånadersränta med 0,05 procentenheter, från 2,15 procent till 2,10 procent. Swedbank följde efter under torsdagsmorgonen och sänkte tremånadersräntan till 2,10 procent, från 2,14. Det innebär att de bankerna lägger sig på samma nivå som Handelsbanken. Något under, på 2,05 procent, återfinns Nordea och än lägre, på 1,99 procent, statliga SBAB.

Räntorna har sänkts i rask takt, vilket med största sannolikhet har eldat på den lånefest som nu råder i Sverige och som fått Riksbanken att upprepade gånger uttrycka oro. Vid årsskiftet låg exempelvis SEB:s rörliga boränta på 2,68 procent, att jämföra med 2,10 procent i dag. I många fall går räntan dessutom att kapa ytterligare genom personliga förhandlingar med banken, och den faktiska genomsnittliga tremånadersräntan ligger enligt SCB på 1,86 procent.

Trots, eller tack vare, framtida amorteringskrav håller bolånefesten i sig. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). I januari ökade bankernas bostadslån med 6,4 procent, visar nya siffror.

Bankernas totala utlåning till hushållen ökade med 6,1 procent i januari, något högre än i december då ökningstakten på årsbasis låg på 6,0 procent.

Källa: Svd.se

– En del av Merinfo.se, Christian Nilsson ansvarig utgivare –