Kategorier
Bra att veta Nyheter Personer

Skattesmäll – dubbel i oäkta bostadsrättsförening

Skattesmäll när bostadsrättsföreningar som har stora intäkter från uthyrning av lokaler riskerar under 2015 att bli omklassade till oäkta föreningar. Det i sin tur leder till att de boende drabbas av ordentligt skattesmäll när beskattningen av bostadsförmån i oäkta föreningar höjs.

De som bor i oäkta föreningar har ofta haft låga månadsavgifter beroende på att föreningen haft höga hyresintäkter. De månadsavgifterna riskerar att mångdubblas när förmånsbeskattningen slår fullt ut.

Denna skattesmäll slår till redan under innevarande år, för att sedan höjas ytterligare i ett andra steg för 2016.

Det som gör att betydligt fler bostadsrättsföreningar riskerar att klassas som oäkta är att marknadshyrorna i attraktiva lägen nu höjs kraftigt. Därmed ökar intäkterna i föreningar som har flera lokaler att hyra ut.

Hur många föreningar som är i riskzonen är osäkert, enligt SvD. Bostadsbeskattningskommittén har tidigare beräknat antalet till 5 000 stycken, men Skatteverket tror att det finns ett stort mörkertal av bostadsrätter bland de föreningar som nu rikserar att bedömas som oäkta.

Det som i första steget direkt påverkar de boende i dessa föreningar är att det så kallade lättnadsbeloppet för den beskattningsbara bostadsförmånen urholkas med mer än hälften eftersom beloppet är kopplat till statslåneräntan som stadigt sjunkit under senaste året.

Som ett andra steg tas hela avdragsmöjligheten bort från och med nästa år.

Förändringarna fanns med i regeringens budgetförslag från hösten, men många har felaktigt dragit slutsatsen att förmånerna i bostadsrättsföreningar inte skulle röras eftersom det är den borgerliga alliansregeringens budget som gäller.

Men den förra regeringen fattade beslut om tidsbegränsad förlängning av möjligheten att göra avdrag för lättnadsbeloppet. När tiden går ut vid ingången till 2016 har tidsbegränsningen slutat att gälla och de nya reglerna träder ikraft med automatik.

Storleken på höjningen av månadsavgiften kommer att variera mellan 1 000 kr för mindre lägenheter till mer än dubbelt så mycket för större våningar i attraktiva lägen.

Samtidigt som det blir dyrare att bo i dessa föreningar blir det billigare att sälja en bostad i en oäkta förening. Från och med 2016 sänks reavinstskatten för dessa lägenheter från 30 procent till 25 procent, vilket ska jämföras med reavinsten för äkta föreningar, som är 22 procent.

Enligt Bostadsbeskattningskommittén fanns för ett par år sedan cirka 5 000 lägenheter i oäkta föreningar. Men uppgiften är enligt Skatteverket relativt osäker och man konstaterar nu att det dessutom finns ett stort mörkertal av bostadsrätter i föreningar som kan komma att bli oäkta.

Källa: Privata Affärer

– En del av Merinfo.se, Christian Nilsson ansvarig utgivare –