Personuppgifter – adress

Jag vill ändra mina uppgifter eller ta bort dem, hur skall jag göra?

Uppgifterna om namn och adress som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheterna. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför ändrar eller rättar vi aldrig information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Merinfo.se publicerar endast offentlig information.

Om man som privatperson är registrerad i Sverige med ett Svenskt personnummer finns personuppgifterna också att tillgå för allmänheten på flera olika sätt. Online, via telefon, SMS, fax, brev, E-post eller genom att besöka ett lokalt skattekontor.

Om du som privatperson anser att uppgifterna är felaktiga eller inte skall vara offentliga måste kontakt ske med myndigheterna för ändring.

Uppgifterna om namn och adress som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheterna. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför ändrar eller rättar vi aldrig information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.