Personuppgifter – Telefonnummer

Vad gör jag om jag vill rätta eller ta bort mitt telefon eller mobilnummer?

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter och teleoperatörer. Därför är det viktigt att en rättning alltid sker hos källan oavsett om förändring begärs för publicering på merinfo.se.

Merinfo.se samlar in data om fasta och mobila telefonnummer som har sitt ursprung hos teleoperatörerna.

Om uppgifter som publiceras på Merinfo.se är inkorrekta betyder det fel uppgifter finns registrerade alternativt hanteras felaktigt av teleoperatören eller vår leverantör av data.

Teleoperatörerna levererar information till återförsäljare som i sin tur levererar informationen vidare, antingen förädlad eller oförädlad, till ytterligare ett led av återförsäljare. Merinfo.se raderar varje dag hela telefonnummerdatabasen för att ersätta denna med en helt ny. Detta gör vi för att undvika att felaktigheter uppstår.

Vad gör jag om felaktig information om telefonnumret visas på merinfo.se?

Om Merinfo.se publicerar en felaktighet gällande telefonnummer är risken stor att övriga aktörer också har fel data i sina register. Därför måste en rättning i första skedet ske hos din teleoperatör.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter och teleoperatörer. Därför är det viktigt att en rättning alltid sker hos källan oavsett om förändring begärs för publicering på merinfo.se.