Rätta eller ta bort företagsuppgifter

Hur rättar jag eller tar bort företagsinformation som publiceras på merinfo.se?

Källan till all företagsinformation är alltid Bolagsverket. Om information om företag visas på ett felaktigt sätt på merinfo.se beror detta på att det även är fel hos källan, Bolagsverket.

Uppgifterna som publiceras på Merinfo.se har sitt ursprung hos myndigheter, teleoperatörer eller andra privata aktörer. Varje dag uppdaterar och ersätter vi vår data för att minimera risken för felaktigheter. Därför tar vi aldrig bort eller rättar information som publiceras på merinfo.se. En rättning måste alltid ske hos ursprungskällan.

Kontakta Bolagsverket på Telefonnummer 0771 – 670 670 för att prata med en handläggare som kan berätta mer om vad det finns för möjligheter att rätta eller ta bort information.

Bolagsverket når du också på mailadressen bolagsverket@bolagsverket.se

Kontaktformulär til Bolagsverket hittar du här.