Kategorier
Bra att veta Personer

Här tar pappor ut flest föräldradagar

Här tar pappor ut flest föräldradagar

I Göteborgsområdet är Lerumspapporna bäst på att ta ut föräldradagar. Sist på listan ligger männen i Göteborgs kommun. Men det är långt kvar tills mamman inte längre är projektledare för småbarnen.

GP har tittat på hur pappor tog ut föräldraledighet förra året, och då hamnar männen i Lerums kommun i topp. Där tog papporna ut 28,7 procent av föräldradagarna. Inte långt efter kom männen i Öckerö, Partille och Härryda, alla på drygt 28 procent.

Minst benägna att ta ut föräldradagar var papporna i Göteborgs kommun, med 25,3 procent. Men de ligger ändå lite över genomsnittet för riket: totalt sett tog de svenska männen bara ut 24,8 procent av barnens föräldradagar under 2013.

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, säger att det finns flera förklaringar till hur man delar föräldraledigheten. Men en sak är klart viktigast: kön. Kvinnor tar fortfarande ut 75,2 procent av antalet föräldradagar. En annan faktor är utbildningsnivå – har föräldrarna högre utbildning och inkomst tar pappan oftare ut fler föräldradagar.

– Att vara egenföretagare däremot påverkar uttaget negativt, egenföretagare tar generellt ut färre dagar. Men även här är det en fråga om kön. Kvinnor som är egenföretagare tar ut omkring 270 dagar redan innan barnet fyllt tre år, medan män som är egenföretagare bara tar ut cirka 55 dagar, säger Niklas Löfgren.

Så argumentet ”han kan inte ta ut så många dagar eftersom han är egenföretagare” gäller bara delvis – kvinnliga egenföretagare tar ju ut långt fler föräldradagar än männen, menar Niklas Löfgren.

Enligt Försäkringskassans beräkningar lönar det sig ofta ekonomiskt att dela lika på föräldraledigheten även om föräldrarna har olika inkomstnivå. Då har ändå inte jämställdhetsbonusen räknats in.

Varför är det då fortfarande ett såpass ojämnt uttag av dagar?

– Det handlar om gamla föreställningar och vanor. Det går sakta, men ändå framåt. Papporna är hemma fler dagar år efter år. I dag är de hemma lite över tre månader med barnen. Det kan man i och för sig tycka fortfarande är en skral nivå, och det är långt kvar till ett jämställt uttag. Ska man generalisera är kvinnorna projektledare när det gäller småbarnen, de är hemma mer och tar ett större helhetsansvar.

Det är framförallt två händelser som har bidragit till att papporna ändå är mer föräldralediga i dag: Införandet av den första ”pappamånaden” (1995) och den andra pappamånaden (2002). För första gången blev vissa föräldradagar vikta åt enbart den ena föräldern, och brann inne om inte han eller hon tog ut dem.

– Både den första och den andra pappamånaden hade omedelbar effekt, där kunde man verkligen se att papporna plötsligt tog fler dagar. Det gäller inte för jämställdhetsbonusen, hittills har vi inte sett någon effekt där när det gäller antalet dagar, säger Niklas Löfgren.

En grupp på drygt 12 procent delar i dag hela lika på föräldradagarna. Den gruppen har tredubblats de senaste tio åren och fortsätter att öka. Niklas Löfgren tror ändå att det är svårt att sia om en framtid där de flesta par delar helt lika, men gissar att vi någon gång på 2040- eller 2050-talet når en 40/60-nivå.

När det gäller vård av sjukt barn står siffrorna ganska still: kvinnor tar omkring 63 procent av vab-dagarna och män tar 37 procent.

Fotnot: Det som kallas ”pappamånader” i folkmun är egentligen öronmärkta månader för den ena föräldern. Om till exempel ett lesbiskt par får barn kan den ena mamman ta ut merparten av föräldraledigheten – men inte de 60 dagar som är vikta för den andra föräldern, det vill säga den andra mamman. Forskning visar dock att lesbiska par i Sverige delar föräldraledigheten mycket mer jämnt än heterosexuella par.

Källa: Göteborgsposten