Kategorier
Bra att veta Personer Skulder och anmärkningar

Barns skulder fortsätter att minska

Barns skulder fortsätter att minska

Antalet barn (0-17 år) med skulder hos Kronofogden fortsätter att minska. Under 2013 uppgick 1 000 barns skulder till sammanlagt knappt 10 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Motsvarande siffror 2012 var 1 180 barn med drygt 14 miljoner kronor i skuld.

Barns skulder består främst av böter, ersättning till brottsoffermyndigheten, skadestånd och skatter. Det har under de senaste åren genomförts lagändringar för att föräldrar inte ska kunna skuldsätta sina barn i samma utsträckning som tidigare.

I gruppen unga vuxna (18-25 år) är förändringarna små. Antalet unga vuxna med skuld ökar något samtidigt som deras sammanlagda skuld minskar något jämfört med 2012.

Utöver statistiken över barns och ungdomars skulder har också ny statistik kommit för det totala antalet skuldsatta samt fordonsrelaterade skulder (trängselskatter, fordonsskatter och felparkeringsavgifter).

Antalet personer med skuld hos Kronofogden ökar något. Vid årsskiftet hade drygt
434 000 personer en sammanlagd skuld på drygt 70,3 miljarder kronor. Motsvarande siffror för 2012 var drygt 427 000 personer med en sammanlagd skuld på drygt 67,4 miljarder kronor.

Förra året hade nästan 105 000 personer/organisationer sammanlagt drygt
1,6 miljarder kronor i fordonsrelaterade skulder. Under 2012 var motsvarande siffror drygt 102 000 personer/organisationer med drygt 1,5 miljarder kronor i skuld.

Införandet av trängselskatter i Göteborg har inte oväntat också inneburit att ökat antal trängselskatteskulder i Västra Götaland.

Källa: Skatteverket.se