Kategorier
Bra att veta Nyheter

Ökad möjlighet till välfärd

Ökad möjlighet till välfärd

Trots att arbetslösheten minskar och att långtidsarbetslösheten hör till de lägsta i EU så finns det barn vars föräldrar inte har ett arbete att gå till. Jag slår mig absolut inte för bröstet. Det finns alltid mer vi kan göra men det är glädjande att ”barnfattigdomen” minskade för andra året i rad.

Under perioden 1998 fram till 2012 har de flesta hushåll ekonomiskt sett fått de bättre, trots den ekonomiska nedgång som inleddes 2008. Högre sysselsättning och sänkta inkomstskatter från och med 2007 är den främsta förklaringen till ökade disponibla inkomster.

Vår ekonomiska familjepolitik är av stor betydelse för många barnhushåll. Fördelningspolitiken har en tydlig fördelningsprofil vilket innebär att en högre andel av de behovsprövade bidragen, 52 procent betalas ut till de hushåll, 20 procent med lägst inkomster. Det kan ställas mot socialdemokraternas förslag om ökat barnbidrag till alla oavsett inkomst.

Det finns fortfarande barnfamiljer som är i behov av ytterligare stöd. Därför gjorde vi ännu en höjning av bostadsbidraget – särskilt bidrag för hemmavarande barn, det är ett bra sätt att stärka ekonomin för de barnfamiljer som lever under knappa omständigheter. År 2012 satsade regeringen 1,2 miljarder kronor på att höja bostadsbidraget. Höjningen av bostadsbidraget är riktad så – att de som är mest ekonomiskt utsatta nås av höjningen som motsvarar i genomsnitt 750 kronor per månad. Med den höjning som trädde i kraft januari 2014 av det särskilda bidraget har regeringen satsat 1,6 miljarder kronor på höjt bostadsbidrag för barnfamiljer. Det innebär att för familj med två barn ca tusenlapp mer varje månad 2014.

Grundnivån i föräldraförsäkringen höjdes från 180 kronor till 225 kronor per dag 2013. Höjningen är riktad till dem som inte har arbetat tillräckligt länge eller som haft för låga inkomster för att få föräldrapenningen relaterad till sin inkomst.

Vi har en bredd av åtgärder och reformer såsom nystartsjobb, instegsjobb, rabatter och utbildningar. Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga har lett till att uppemot 10 000 fler unga människor har kommit in på arbetsmarknaden.

Eftersom Alliansen hittills satsat 4 miljarder kronor mer på förskola, grund- och gymnasieskolan jämfört med då (S) styrde år 2006 blir det som att Nilsson (S) och Karlsson (S) jämför äpplen och päron. Vi har sänkt skatterna i ett land som har ett av världens högsta skattetryck, dock har skatteintäkterna ökat för att de är fler som är i arbete. Lägre skattetryck är ett incitament för fler att välja arbete framför bidrag och varje arbetad timme ger möjlighet till ökad välfärd för alla.

Källa: Ystad Allehanda